Vi spenderar ungefär 80 000 timmar på jobbet under vår livstid. I forskning runt vad som ger den tiden mening utöver lön läggs stor vikt vid ”betydelse för andra”. Utöver att det inger ett visst hopp så här i slutet av 2017 väcker det även en del frågor: Jobbar chefer tillräckligt mycket med att sätta sina medarbetares arbete i ett större sammanhang? Förstår alla medarbetare syftet med sitt arbete? Som chef är det viktigt att tillhandahålla ett forum där vi utbyta tankar med varandra. Jag är övertygad om att meningen med arbetet skulle infinna sig lättare i den dialogen. Vad tror du?