Med hänvisning till lång och praktisk erfarenhet vill jag påstå att grupputveckling är ganska enkelt. Grupper utvecklas inte slumpmässigt utan följer vissa mönster. Mönster som forskare har kartlagt i över hundra år. Mönster som i högsta grad är likartade för de flesta grupper och därmed också utomordentligt förutsägbara. Ytterst handlar grupputveckling om att sätta av tid och skapa dialog kring de utvecklingsområden som för gruppen framåt. Egenskaper som karakteriserar en bra grupp går att träna och utveckla. Osäkerhetsmomentet i skepnad av den gruppdynamiska processen gäller det helt enkelt att lita på. Ingen, vare sig man är expert eller inte, kan exakt förutse hur individuella gruppmedlemmar kommer att reagera på det som händer under resans gång. Det som enda som behövs är en tydlig struktur att luta sig mot. Då är det nästan omöjligt att misslyckas. Kom ihåg att grupputveckling inte endast handlar om att uppnå effektivitet. Det handlar lika mycket om att motverka mobbing, stress, sexuella trakasserier, störande konflikter och osunda mönster överhuvudtaget. Därför är vinsten med en strukturerad insats stor. Eller för att prata ekonomers språk: Att investera i grupputveckling ger en mycket stor avkastning på investerat kapital.