Det finns tydliga samband mellan var i utvecklingen en grupp befinner sig och gruppmedlemmarnas välmående, säger Christian Jacobsson, psykolog och forskare på Göteborgs universitet. Så sant som det var sagt! Jag brukar själv med en dåres envishet hävda att en av de bästa investeringar en chef kan göra är att satsa på grupputveckling. Där kan man snacka om avkastning på investerat kapital. Efter en kort insats är gruppen både trivsam och produktiv.

Tyvärr glömmer eller förstår inte alla chefer att det mesta arbetet på en arbetsplats utförs av människor i grupp. Och fungerar inte gruppen bra så … ja tänk efter själv. Tänk på den där gruppen som du var en del av och som inte fungerade. Hur kul och effektivt var det?