Lean är en produktionsmetod för att uppnå högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortaste ledtid. De som ska uppnå detta är motiverade medarbetare. Hur medarbetarna ska bli motiverade framgår dock inte med önskvärd tydlighet av metoden, men det förväntas ske bland annat genom följande:

  • Ledarskap – ledare som anger en tydlig riktning, ”management by walking around”, projektledning, stödjande approach etcetera.
  • En uttalad filosofi – med engagemang i arbetsteamet, feed-back, respekt etcetera.
  • Tekniker – som JIT (Rätt mängd på rätt tid), Jidoka (Åtgärda fel), Heijunka (process-väggschema) och Kaizen (Ständiga förbättringar) etcetera.

Jag vill nog påstå följande: Samtalet mellan gruppens medlemmar där de själva beslutar sig för att kliva in i ett leantänk är helt avgörande för att lyckas med Lean fullt ut. Om ingen tar bollen så fortsätter ledningen bara att fäktas mot väderkvarnar.