Barbara Bergström grundare till Engelska skolan anser att det saknas classroom management i den svenska flumskolan. Det behövs lärare som blir ledare. Och det är väl där haken ligger. Man blir inte ledare innan några har beslutat sig för att följa. Lärarna behöver mer kunskap och färdigheter kring grupper. Så sant! Klassen är faktiskt en grupp – ett kraftfält av relationer – där eleverna påverkar och blir påverkade i ett ständigt pågående ömsesidigt växelspel. Precis som på en arbetsplats. Chefen får inte ledarskapet innan hen visat sig värdig det. Annars får man fortsätta vara chef i form av sin auktoritet som lönesättare. Tyvärr räcker det inte för en lärare att hota med taskiga betyg. De flesta unga tror på framgång och evigt liv – What Ever! Det lärarna behöver är kunskap och färdigheter kring grupper (klassen) som är praktiska och användbara. Kunskaper och färdigheter som bidrar till att få ledarskapet i klassrummet. Precis som på vilken arbetsplats som helst. Grupputveckling i praktiken helt enkelt.