Vad tycker du om Susan Wheelans modell kom som fråga på en kurs. För den som inte är insatt så har hon skapat en modell för grupputveckling IMGD (An Integrative Model of Group Development).  Integrativ forskning innebär att man försöker skapa en röd tråd mellan olika typer av grundforskning och mer specifik forskning samt modeller som används inom ämnesområdet d.v.s man plockar ihop andras forskning i ett paket. Fair! Så har jag också gjort med min grupputvecklingsmodell Huset.
Jag har tittat tillbaka på hundra års forskning och sett vilka områden som hela tiden återkommer. Så på det sättet gillar jag hennes tänk. Det kanske är för mycket att säga att det har forskats klart, men jag vågar nog sticka ut hakan och säga att det har forskat tillräckligt för att med stor sannolikhet kunna säga vilka områdena en grupp behöver jobba med för att utvecklas. Sedan tycker jag att hennes modell likt de flesta andra modeller är en teoretisk modell. Fair!

Om det är det man vill ha. Huset är en praktisk användbar modell med fokus på att ge verktyg som hjälper dig att gå från ord till handling. Inte bara teoretiskt förstå hur du borde göra. Men missuppfatta mig inte. Susans modell är lika bra som någon annans om du är ute efter en teoretisk modell.

Vill du gå hem och snabbt sätta igång och bygga upp en trivsam och produktiv arbetsgrupp ska du nog snegla åt Huset. Det är betydligt mer verkstad.