De får jobbet gjort: En välfungerande, välmotiverad arbetsgrupp med tydliga mål och överenskomna arbetsformer ger snabbhet, flexibilitet och sparar organisationen mängder av tid och pengar.
De tar ansvar: Grupputvecklingsprocessen skapar ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande i gruppen.
De hanterar förändring: I en mogen arbetsgrupp finns en trygghet som gör det lättare för medlemmarna att ställa om och hantera nya förutsättningar.
De bryter ned gränser: Utvecklade arbetsgrupper spänner över individuella intressen, avdelningar, hierarkier, andra företag och organisationer. En tränad grupp blir en katalysator för samspel och samarbete.
De stärker företaget/organisationen: En utvecklad arbetsgrupp skapar en vana att kommunicera, ta ansvar och visa handlingskraft. Det blir roligare att arbeta med idéutbyte och diskussion. Arbetsklimatet blir informellt, avslappnat och roligt.