Viljan betraktar Freud som ett redskap i förträngningens tjänst, inte som en positiv drivande kraft. Viljan var enligt Freud ett sätt att manipulera sig själv och försöka styra sitt eget liv som om det vore ett föremål. ”Viljan” användes som en förmåga att förtrycka ”önskan” med. Önskan är fantasins lek med möjligheten av att en handling eller ett tillstånd kan förverkligas.

Hm …
Undrar om det är många som med Viljans kraft stannar kvar i en arbetsgrupp som inte fungerar utan att lyfta på locket.
Skulle man kunna säga att dessa gruppmedlemmar manipulerar sig själva och styr sitt liv som om det vore ett föremål?
Det låter ju inte så sunt.

Eller …