Grupper består av individer och individer utvecklas i hög grad genom reflektion. Reflektion handlar om att börja förstå varför man tänker och handlar som man gör. Det skapar en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att tänka nytt och förändra oss. Orsak och verkan blir tydligare genom reflektion. Är jag själv en sådan där person jag skulle vilja ha i min arbetsgrupp? Kanske något att tänka på så här i början av 2018.
God Fortsättning